چرا به روان شناسی مثبت گرا نیاز داریم؟

  عدم موفقیت مدعیان اصلاح اجتماعی و اقتصادی، کسانی که هر دوره با هر سلیقه و گرایش سیاسی روی کارآمده وعدهای گزاف داده و آنها را نتوانستند عمل کنند برای مردم نتوانستند رفاه اقتصادی بیاورند.

  1398/7/2

  پیامی که روحانی از برجام نشنید!

  یک تحلیلگر مسائل سیاسی از پیامی درباره برجام سخن گفت که رئیس جمهور آن را دریافت نکرد.

  1398/6/17

  برخورد رهبر انقلاب با نخست وزیر ژاپن شیوه نرم شده برخورد پیامبر بود

  مدرس جنگ نرم بسیج اساتید استان اصفهان گفت: کفار پیمان شکنی کردند و پیامبر هم اعلام کردند که هیچ پیمانی با شما ندارم و مکّه را گرفتند؛ برخورد رهبر انقلاب با فرستاده امریکا شیوه نرم شده برخورد پیامبر است.

  1398/4/18

  اساتید دفاع مقدس سه نقش بسیار مهم در این بیانیه گام دوم دارند.

  مدرس جنگ نرم سازمان بسیج اساتید استان اصفهان و هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان از دیرباز و بخصوص بعد از جریان مشروطه، آرزوی ایران دوستان و روشنفکران این بود که مانند کشور های پیشرفته ای مثل ژاپن قدرت برنامه ریزی و طراحی چشم انداز در ایران وجود داشته باشد.

  1398/2/23

  رأي ايدئولوژيك – رأي اجتماعي

  تحليلي از انتخاباتهاي اخير نشان مي دهد كه رأي آوري جريان ارزش و انقلابي معلول جمع سه علت اصلي زير است: 1- جنبه هاي انقلابي و ایدِئولوژيك و ارزشي و اخلاقي نامزد يا نامزدهاي موردنظر 2- سرمايه اجتماعي و نفوذ در بدنه مردم و توان همراه كردن قشر خاكستري 3- سرخوردگي مردم از جريان رقيب (اين عامل سلبي بوده و فعلا از شرح آن خودداري ميشود)

  1398/2/7

  آیا انتخاب رئیس دانشگاه، دموکراتیک است؟(پرانتز باز 1

  یکی از موضوعات مورد بحث امروز در فضای دانشگاهها که آغاز آن از سالها پیش مطرح شده بود، طرح انتخاباتی شدن رئیس دانشگاه است.

  1398/1/19

  تغییر در آرایش جناح های سیاسی در ایران آینده(پرانتز باز 2

  آرایش جناح های سیاسی در ایران میرود تا دستخوش تغییرات اساسی و فراگیری شود.

  1398/1/19

  آیا تأسیس دانشگاه صنعتی اشتباه بوده است؟(پرانتز باز3

  یکی از انتقاداتی که به بزرگ مرد ایران مرحوم امیرکبیر گرفته می شود این است که وی به جای وارد کردن مدرنیسم به ایران مدرنیته را آورد.

  1398/1/19

  آیا انتخابات یک پدیده اسلامی است (پرانتز باز 4)

  در کشورهای جهان هم اکنون رایج است که برای بعضی از مناصب و مسئولیتها با مراجعه به آرای عمومی از شیوه ای به اسم انتخابات استفاده می کنند. نگاهی به تاریخ انبیاء و امامان، که دارای منصب حکومتی بودند نشان نمی دهد که هیچ یک از آن بزرگان برای موردی از پدیده انتخابات استفاده کرده باشند.

  1398/1/19

  معایب بانکداری در جهان امروز

  یکی از شاخصه های اقتصاد سالم، توجه به نظام گردش پولی در ایران و جهان است اما از آنجا که بانک مهم ترین دستگاه گردش پول در جهان امروز است، باید به نقد آن پرداخت.

  1398/1/19

  • تعداد رکوردها : 91