مثلث شریعتی مربع شده

  مرحوم دكتر شريعتي سه عامل را براي انحراف جوامع در طول تاريخ برمي شمارد. او معتقد بود سه عامل دست به دست هم داده و مثلث بدبختي بشريت را در طول تاريخ تكميل كرده اند، اين عوامل همانهايي بودند كه بوسيله آنها ظلم و فساد و تباهي گسترش مي يافت و بشريت را به بيگاري , مسخ و نكبت مي كشاند اين مثلث مشهور عبارت بود از : زر، زور، تزوير

  1397/9/19

  دردودلی با روحانیون دانشگاهی

  این مقاله، دردودلی با روحانیون دانشگاهی است که در راستای تحلیل اوضاع دانشگاهها و ارائه راهکار نوشته شده است.

  1397/9/19

  خلود در عذاب (با مروري بر ديدگاه صدرالمتالهين)

  از موضوعات مهم در مساله معاد، خلود كفار در جهنم با توجه به رحمت بي پايان الاهي است كه از يك سو ظاهر آيات قرآن و روايات بر آن تصريح دارند و از سوي ديگر، ادله عقلي و مكاشفات عرفاني، ايده هايي ديگري را مطرح مي كنند. در اين مقاله، بعد از طرح اهم دلايل مخالفان و موافقان خواهيم ديد كه صدرالمتالهين ديدگاه خود را با طرح نظريه تغيير سرشت نوعي كافران، به سوي جمع نظرات ملهم از قرآن، برهان و عرفان معطوف كرده است. او در پايان با يك مكاشفه عرفاني اندكي به ديدگاه اهل خلود متمايل شده است؛ ليكن به نظر مي رسد هم راه عقل و هم راه عرفان در اين زمينه، امكان حل مشكل را ندارند و تنها بايد با تمسك به آيات و روايات مساله را حل كرد.

  1397/8/29

  روش شناسی حل مسئله انتظار بشر از دین

  یکی از مشکلات مبحث انتظار بشر از دین در کشور ما عدم تحریر محل نزاع و نپرداختن به راهکارهاست. از آنجا که شیوه و چگونگی یافتن پرسش مهم تر از پاسخ به آن است این مقاله می کوشد تا با نقد دو راهکاری که برای حل این مسئله (راهکار برون دینی و راهکار درون دینی) مطرح شده, خود راهکار سوم و جدیدی را پیشنهاد دهد. روش حل سوم مبتنی بر تقسیم انتظارات بشر به اولیه (برون دینی، پیشینی و گزارشگرانه) و ثانویه (درون دینی، پسینی. اصلاح گرانه) می باشد. به نظر نویسنده این راهکار کلیدی برای فیصله دادن به پاره ای از نزاع ها در این موضوع می باشد. در پایان با ارائه دو جدول به تفکیک دیدگاه های پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی در موضوع فوق بر حسب ملاک مذکور طبقه بندی می شود.

  1397/8/29

  نگاهی دیگر به اسراء و معراج پیامبر اعظم (ص)

  در مورد معراج پیامبر(ص)، دیدگاهها و نظرات مختلفی بیان شده و ابهامات و سوالات مختلفی باقی مانده است...

  1397/8/28

  تقیه و نقش آن در انسجام اسلامی

  یکی از احکام اسلامی که به عنوان راهکار عقلانی و خرد پسند، مورد تأیید و توجه قرار گرفته است، «تقیه» می باشد.

  1397/8/15

  اربعین تمرین عبور از حصار مدرنیته و پست مدرنیسم است

  عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: راهپیمایان اربعین برای عبور از حصار مدرنیته و پست مدرنیسم تلاش کرده و داشتن یک زندگی زیبا و اخلاقی را تمرین می کنند.

  1397/8/13

  جهان پست مدرن و گرایش به معنویت کاذب

  عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: عقل مدرن یا تکنیکی خالی از معنویت است و به همین دلیل جهان پست مدرن به بن بست رسیده و در حال گرایش به معنویت است که البته اعتقاد داریم که این جهان مصادیق معنویت را اشتباه گرفته و به شیطان پرستی یا عرفان های نوظهور روی آورده است.

  1397/8/13

  عاشورا دنیای مدرن را نشانه گرفته است-قسمت آخر

  ادامه مصاحبه دکتر مطیع با مجموعه فرهنگی امام صادق (ع) با عنوان « عاشورا، روح دنیای مدرن را نشانه گرفته است.»

  1397/7/24

  عاشورا، دنیای مدرن را نشانه گرفته است! قسمت دوم

  ادامه مصاحبه دکتر مطیع با مجموعه فرهنگی امام صادق (ع) با عنوان « عاشورا، روح دنیای مدرن را نشانه گرفته است.»

  1397/7/6

  • تعداد رکوردها : 78