شبکه انديشمندان قم

امتحان بزرگ دینداری

تاریخ ثبت آلبوم : 2 آبان 1396 7:59

تعداد مشاهدات : 257

کلیدواژه :

توضیحات : سخنرانی دکتر حسین مطیع با عنوان امتحان بزرگ دینداری در تاریخ بیست مهر نود و شش که در جمع گروه فرهنگی تسنیم انجام شده است.

فایلهای مرتبط
آلبومهای مرتبط